Privacy Policy


In het gebruik van de website accelerator.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Zoals bij het invullen van het contactformulier. Om je te kunnen helpen kun je ook met ons bellen of mailen. Wij noteren dan jouw gegevens en maken en bewaren aantekeningen om je snel te kunnen helpen.

Accelerator begrijpt dat je daar als bezoeker of klant moeite mee kan hebben. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.

Bescherming van jouw persoonsgegevens
Accelerator gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen door. We gebruiken jouw gegevens om je (aan)vraag te verwerken. Daarnaast gebruiken we je gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen die voor jou relevant kunnen zijn.

Derde ontvangers
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Account
Voor de verwerking van je (aan)vraag slaan we onder andere je naam, bedrijf, functie, telefoonnummer en je e-mailadres op.

Verbetering website(s) en service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.

Accelerator heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Fraude
Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

 • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Accelerator: het verwerken, uitvoeren en leveren van diensten aan jou.

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacy policy Accelerator

Accelerator heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van Accelerator.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@accelerator.nl

Cookie statement


Accelerator maakt gebruik van cookies. Wij willen jouw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek aan onze website verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij op de hoogte bent waarom wij cookies gebruiken.

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens
Accelerator B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiestatement. Voor vragen over de verwerking van gegevens kun je terecht bij Barselina Strietman door een e-mail te sturen naar info@accelerator.nl

De volgende websites behoren tot Accelerator:
accelerator.nl

Cookies en overige technieken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en webwinkels.

De cookies die wij gebruiken op accelerator.nl 

Functioneel
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat accelerator.nl goed functioneren.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het juist verwerken van een ingevuld contactformulier;
 • het aanbieden van de mogelijkheid om ons direct te mailen of bellen;
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt.

Statistieken/analyse
Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van accelerator.nl kunnen meten.
Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing nodig hebben voor de optimalisatie van de website.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, enzovoort. Hierdoor kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij nooit naar personen.

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Op accelerator.nl zijn op dit moment cookies van YouTube geplaatst.

Mocht je op onze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Cookies verwijderen
Je kunt cookies en JavaScript uitschakelen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt.

Tot slot
Het kan voorkomen dat we de informatie af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je vindt op deze webpagina de laatste versie van het cookiestatement.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via info@accelerator.nl

Accelerator helpt bedrijven en organisaties om beter, sneller en slimmer te groeien.

085-2007846

info@accelerator.nl